ŚLĄSKI   ZWIĄZEK   PIŁKI   RĘCZNEJ
  menu
aktualności
proponujemy, zapraszamy.
kluby
terminarz i wyniki
regulamin rozgrywek
regulamin ZBK
  komisje
Komisja ds.Odznaczeń
Komisja Sędziowska
  ciekawostki
wokół przepisów
sędziowie
kadry wojewódzkie
oldboje
historia
galeria
  inne
download
archiwum
  redakcyjne
kontakt
o nas
linkiKomisja ds.Odznaczeń Śl.ZPR w Katowicach

Skład komisji:
przewodniczący: Musialik Paweł
członkowie:   Bartyzel Ewelina
        Mach  Ryszard
        Wrzeski Alfred
W grudniu 2016r. odbyły się nowe wybory do Zarządu Śl. ZPR . Nowo wybrany Prezes Marcin Zubek powołał na przewodniczącego Komisji Odznaczeń Pawła Musialika. Przewodniczący Komisji poprosił o pomoc w działaniu Ewelinę Bartyzel, Ryszarda Macha i ALfreda Wrzeskiego. Propozycję tę zatwierdził Zarząd Śl.ZPR. Na stronie internetowej, w zakładce Komisji znajdują się formularze wniosków na odznaczenia ZPRP, jak i Śląskiego ZPR. Komisja prosi o rzetelne przygotowanie wniosków i wypełnianie wszystkich wymaganych pól wyłącznie komputerowo. Przypomina się, że wniosek o wyższe odznaczenie, wymaga umotywowania po przyznaniu niższego odznaczenia. Wnioski należy składać z wyprzedzeniem (tj. około 2-3 miesięcy przed planowaną datą wręczenia odznaczenia) w siedzibie Śl. ZPR - osobiście lub listownie. Wcześniejsze przysłanie wniosku, pozwala na sprawdzenie pod względem merytorycznym i dokonanie ewentualnych uzupełnień przez wnioskodawcę. W załącznikach na stronie Komisji Śl. ZPR znajdują się zasady przydzielania odznaczeń ZPRP. Komisja udziela wszelkich informacji na tematy związane z odznaczeniami Śl. ZPR jak również ZPRP. Należy pamiętać o tych co pomagają, w tworzeniu dobrego wizerunku Piłki Ręcznej i nie pozwolić żeby o nich zapomniano.

Katowice 01.03.2017 Przewodniczący KO Śl.ZPR Paweł Musialik
Wniosek o odznaczenie Medalem Za Zasługi dla Rozwoju Piłki Ręcznej na Śląsku
Regulamin Medalu Za Zasługi dla Rozwoju Piłki Ręcznej na Śląsku
Wniosek o odznaczenia ZPRP
Uchwała ZPRP w sprawie zasad i trybu nagradzania, odznaczania i wyróżniania.
Uchwała ZPRP w sprawie powołania Kapituły Odznaczeń i Medali.


Zadanie wspierane
ze środków budżetowych
Samorządu Województwa
Śląskiego

Pobierz Adobe
Acrobat Reader
(dla plików PDF)